Kvalita bez etiky a vzťahu k študentom?

Jozef Hvorecký Roky som zápasil s akreditačnou komisiou o to, aby sa posudzovanie kvality vysokých škôl nezužovalo na ich publikačnú činnosť. Vysvetľoval som, že podstatný je vzťah učiteľov k študentom a etika všetkých činností, keďže sa s nimi študenti stretávajú oveľa častejšie ako s ich publikáciami. Lenže práve toto sa v kritériách akreditácie nikdy neobjavilo. S napätím preto očakávam, ako bude vysoké školy hodnotiť novovytvorená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Prv...
More

Politika a vzdelanie

Emil Višňovský Sféra politiky a jej aktéri — profesionálni politici — sú pod obrovskými tlakmi. Ani nie tak zo strany občanov a voličov, ako zo strany “siedmej veľmoci” — médií (popri ďalších tlakoch, ktoré na politikov za oponou verejnosti nesporne vyvíjajú ich sponzori a oligarchovia). Tieto verejné mediálne tlaky “miešajú karty” a v dnešnej informačnej spoločnosti majú obrovský vplyv, ktorýnikto — ani politici sami — nemôžu brať na ľahkú váhu. Média, nech už artikulujú akékoľvek ...
More

Živé univerzity žijú

Členovia iniciatívy Za živé univerzity, ktorá bola založená k 17. novembru 2015, si pred nedávnom pripomenuli 3. výročie svojej existencie a pôsobenia. Pri tejto príležitosti konštatovali 3 zásadné skutočnosti: Iniciatíva po svojom založení vyvolala ohlas tak v akademickom svete, ako aj v médiách a verejnosti, Iniciatíva sa podieľala na predkladaní viacerých návrhov, z ktorých najvýznamnejšia bola priama účasť na tvorbe koncepčného s strategického dokumentu Učiace sa Slovensko, Inicia...
More

Ľahko sa povie: odobrať titul

Jozef Hvorecký Spomeňte si, koľko spôsobov podvádzania ste zažili na základnej škole: opisovanie, našepkávanie, falošné ospravedlnenky, atď. Pozná ich aj ten, kto sa ich nikdy nedopustil. Teraz si predstavte vysokú školu, s oveľa väčšou variabilitou študijných programov a pracovných pozícií. Zistíte, že aj foriem podvádzania je zrejme oveľa viac. Niektoré vám ani neprídu na um – kým podvodníkom áno. Vezmime si modelovú situáciu. Na istej vysokej škole sa uchádza o profesúru docent X. P...
More

Návody na podvody

Jozef Hvorecký Pražská Karlova Univerzita po prvý raz v histórii odobrala titul absolventovi, ktorý do svojej diplomovej práce skopíroval rozsiahle časti z iných prác. Podarilo sa to vďaka nedávnej novele zákona, ktorá tento postih dovoľuje. Je dôležité uvedomiť si rozdiel v kvalite prístupu voči SR napríklad v kontexte nekonečných diskusií o Dankovej rigoróznej práci. Keby sa nakoniec predsa len prišlo na to, že ide o plagiát alebo prácu vytvorenú na zákazku, či o veľmi slabé dielo, samotný ...
More

V akom štáte žijeme?

Emil Višňovský Pri hľadaní odpovedí na túto otázku môžeme hneď na úvod dať bokom jednu z nich: nežijeme v ideálnom štáte, pretože ideálny štát neexistuje. Iba ak v utopických snoch. Tu ide o našu realitu, ktorú ako občania zažívame denno-denne na vlastnej koži. Ak teda odmietame utópiu, treba odmietnuť aj uvažovanie o štáte z hľadiska ideálnych, utopických kritérií.             Otázka, v akom štáte žijeme, má veľký význam z hľadiska občana. Je to otázka, ktorú si kladie (a mal by si klásť) obč...
More

Veda – to som ja

Jozef Hvorecký Zhruba pred tridsiatimi rokmi, keď sa začala zdôrazňovať kvalita výskumnej práce, objavila sa aj otázka publikačnej činnosti. Kolega vyhlásil, že odteraz musíme publikovať iba v kvalitných časopisoch. Na otázku, ktoré sú to, odpovedal: „Tie, v ktorých publikujem ja!“ V minulých dňoch mi jeho výrok prišiel viackrát na myseľ pri čítaní Sanfranciskej deklarácie hodnotenia vedeckého výskumu. Dokument, pod ktorým je už podpísaných vyše päťsto organizácií a dvanásťtisíc jednotlivc...
More

Zaostávanie ako dlhodobý cieľ

Jozef Hvorecký Americký filozof žijúci na Slovensku Joseph Grim Feinberg sa v našom akademickom prostredí pohybuje od roku 2002. Obsah rozhovoru s ním (Spoločnosť, ktorú nekonfrontuje kultúra, nestojí za veľa, Pravda 7. 7.) sotva šokuje tých, čo pôsobili na špičkových univerzitách. Ostatným však poodhalil dôvody, pre ktoré sa naši akademickí pracovníci neradi vracajú domov, ako aj pomôže pochopiť, prečo zo zahraničia sem-tam niekto príde. V osobe Feinberga sa zbehli obidva najčas...
More

Konečne niečo robme!

Jozef Hvorecký Pred dvomi rokmi – áno, tak dávno to už je – téma kvality školstva rezonovala spoločnosťou. Ani politikom nezostalo nič iné ako prejaviť záujem o ňu. Tak sa zrodil projekt Učiace sa Slovensko. Mnohí namietajú, že je pesimistický, že je v ňom málo pozitív. Pýtam sa, koľko ich viete vymenovať v súčasnom školstve? Ďalším chýba séria krokov. Domnievam sa, že skupina expertov nemá šancu navrhnúť harmonogram riešiaci všetky problémy všetkých škôl. Na Učiacom sa Slovensku si cením ...
More

Vysoké školstvo rezignovalo na víziu

Jozef Hvorecký V roku 2007 malo 38 krajín svojich zástupcov medzi 500 najlepšími univerzitami sveta. V roku 2017 ich počet vzrástol na 45. USA, ktoré vtedy dominovali so 166 univerzitami, stále výrazne vedú, ale už majú iba 135 zástupcov. Stratili ich na úkor výrazného nárastu prítomnosti vysokých škôl z Číny (o 20 viac), Austrálie (o 6), Spojeného kráľovstva a Španielska (zhodne po 4), ale aj krajín, ktoré sa dovtedy v rebríčku nevyskytovali: Estónsko, Island, Irán, Malajzia, Saudská Arábia,...
More