Nesúlad akreditačných štandardov s ESG 2015 – list ministrovi školstva

Vážený pán minister školstva! Vážený pán predseda Výkonnej rady SAAVŠ! Sme radi, že najvyššie školské orgány sa zaoberajú myšlienkou reformy vysokého školstva tak, aby sa dostalo zo súčasného stagnovania na popredné miesta v Európe a vo svete. Rozhodnutie riadiť sa pri hodnotení ich kvality nadnárodným štandardom ESG 2015 patrí medzi správne rozhodnutia. Za obzvlášť dôležitú považujeme definíciu ESG: „"Kvalita, ktorú nie je jednoduché definovať, je predovšetkým výsledkom interakcie medzi u...
More

Od zlých rozhodnutí k akademickému marazmu

Jozef Hvorecký Emil Višňovský Ak sa dnes čudujeme stavu nášho vysokého školstva, nezaškodí sa vrátiť v histórii kúsok späť. Uvidíme, z čoho sa porevolučný vývoj začínal a aké chyby sme počas uplynulých tridsiatich rokov spravili. Len to nám dá šancu nájsť cestu k náprave. Počas minulého režimu nemala komunistická strana záujem na zvyšovaní počtu absolventov vysokých škôl z obavy pred zmenou pomeru „pracujúcej inteligencie“ voči robotníkom a roľníkom. Pomer študentov vysokých škôl bol li...
More

Kultúra nekultúrnosti

Jozef Hvorecký Vo vyjadreniach reprezentantov akademickej obce vládne opatrníctvo, výhovorky a zahmlievanie. To naznačuje, že plagiátorstvo je len špičkou ľadovca potápajúcej sa akademickej etiky. Spoločnosťou otriasa séria plagiátorských afér vysokých predstaviteľov štátu. Odhliadnime od osôb a skúsme sa zamerať na korene problému. Výstrelky typu „profesor Jahnátek“ či „docent Kmotrík“ totiž naznačujú, že honba za titulmi nekončí pri kopírovaní bakalárskych a diplomových prác. Líš...
More

Vzdelanie a politika

Emil Višňovský Vzťah medzi vzdelaním a politikou nie je automatický. Pre moderných politikov však bolo a je univerzitné vzdelanie viac než prípravou na kariéru. Bolo a je zárukou ich kompetentnosti a “značkou kvality”. Gándhího alma mater bola univerzita v Londýne, Guevara vyštudoval medicínu na univerzite v Buenos Aires. Tradičnou liahňou britských premiérov bol Oxford (od Thatcherovej po Johnsona) a americkych prezidentov Harvard (od T. Roosevelta cez JFK po Obamu). Mitterand abso...
More

Ukončme neoliberalizmus na univerzitách

Emil Višňovský Prof. Jozef Bátora mladší uverejnil výzvu, podľa ktorej je “dramaticky urgentná nutnosť transformácie univerzít u nás” (“Ukončme postkomunizmus na univerzitách”, Denník N, 20. 7. 2020). Aj keď takéto výzvy tu už boli, ba dokonca tu bola aj celá koncepcia transformácie v rámci projektu Učiace sa Slovensko (2017), sme stále tam, kde predtým (až na založenie novej Akreditačnej agentúry, ktorej činnosť sa pomaly rozbieha). S výzvou možno len súhlasiť, otázka je, komu je a...
More

Musia byť vysoké školy zatvorené?

Jozef Hvorecký Pandémia koronavírusu zatvorila brány škôl – od materských po vysoké. Naozaj muselo dôjsť k ukončeniu výučby všade? Pre toho, kto verí, že vzdelávanie je totožné s čiarkou v prezenčnej listine alebo v triednej knihe, je odpoveď jasná. Žiak môže pri stretnutí nakaziť učiteľa (alebo naopak). Aby sa nestretli, budovu zavrieme a učiť prestaneme. Súhlasiť s ním nebude ten, kto je presvedčený, že vzdelávanie je viac než ich stretnutie v učebni. Je ním získavanie relevantných pozna...
More

Akreditačné štandardy pre vysoké školy: krok vpred, dva kroky nazad

Emil Višňovský Naše vysoké školstvo je 30 rokov v permanentnej “tranzícii”. Kto by si neželal, aby už prišiel čas, keď sa naše vysoké školy dostanú na trajektóriu vývoja, na akej dávno mali byť. Znamenalo by to však vytvoriť adekvátny a fungujúci systém ich riadenia a rozvoja. Základným stavebným kameňom, ktorý dlhodobo vymedzil “pravidlá hry”, bol a stále ním zostáva zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v jeho nespočetných “vylepšeniach” — dávno zrelý na nahradenie novým ...
More

Drakonický pseudomanažérsky minimalizmus

Emil Višňovský Na našich vysokých školách — tak ako v súkromnom biznise, ale aj verejnej politike — sa hlavným nástrojom riadenia stali peniaze. Peniaze ako odmena a peniaze ako trest. A, samozrejme, peniaze ako hlavný motív “výkonu”. Najnovším “vynálezom” tohto pseudomanažmentu sú “minimálne požiadavky na individuálny výkon tvorivého zamestnanca” a jeho analogická aplikácia na doktorandov v podobe ich “minimálneho publikačného výkonu”. Patrí k podstate neoliberálnej kapitalistic...
More

Kto akredituje a kto platí

Jozef Hvorecký Je ťažké komplexne posúdiť kritériá zverejnené Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ), nakoľko sú vytrhnuté z kontextu. Ak sa vám zdá, že ste túto vetu už čítali, nemýlite sa. Rovnakou vetou som začal predchádzajúci blog. Preto sa obávam, že aj budúce blogy sa začnú zhodne. Vidím totiž ďalší – a zrejme nie posledný - problém, na ktorý asi nikto vopred nemyslel. Asi preto, že ani SAAVŠ sa nevyhla chybe, typickej pre začínajúce organizácie. Už na prvej pred...
More

Stále ďalej od progresívnych univerzitných prúdov

Jozef Hvorecký Európska únia nedávno vypísala výzvu na grantové projekty na tému Európska univerzita. Cieľom bolo vytvoriť projekty posilňujúce väzby medzi vysokými školami rôznych krajín, zintenzívniť previazanosť pracovísk, učiteľov a študentov a posilniť inovatívne prístupy vo vzdelávaní. Každá úspešná skupina získala grant vo výške 5 miliónov eur. Celkovo uspelo 17 skupín, zahŕňajúcich 114 inštitúcii z 24 štátov EÚ. Pri porovnaní počtu členských štátov – stále sa ráta 28 – vás možno po...
More