Musia byť vysoké školy zatvorené?

Jozef Hvorecký Pandémia koronavírusu zatvorila brány škôl – od materských po vysoké. Naozaj muselo dôjsť k ukončeniu výučby všade? Pre toho, kto verí, že vzdelávanie je totožné s čiarkou v prezenčnej listine alebo v triednej knihe, je odpoveď jasná. Žiak môže pri stretnutí nakaziť učiteľa (alebo naopak). Aby sa nestretli, budovu zavrieme a učiť prestaneme. Súhlasiť s ním nebude ten, kto je presvedčený, že vzdelávanie je viac než ich stretnutie v učebni. Je ním získavanie relevantných pozna...
More

Akreditačné štandardy pre vysoké školy: krok vpred, dva kroky nazad

Emil Višňovský Naše vysoké školstvo je 30 rokov v permanentnej “tranzícii”. Kto by si neželal, aby už prišiel čas, keď sa naše vysoké školy dostanú na trajektóriu vývoja, na akej dávno mali byť. Znamenalo by to však vytvoriť adekvátny a fungujúci systém ich riadenia a rozvoja. Základným stavebným kameňom, ktorý dlhodobo vymedzil “pravidlá hry”, bol a stále ním zostáva zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v jeho nespočetných “vylepšeniach” — dávno zrelý na nahradenie novým ...
More

Drakonický pseudomanažérsky minimalizmus

Emil Višňovský Na našich vysokých školách — tak ako v súkromnom biznise, ale aj verejnej politike — sa hlavným nástrojom riadenia stali peniaze. Peniaze ako odmena a peniaze ako trest. A, samozrejme, peniaze ako hlavný motív “výkonu”. Najnovším “vynálezom” tohto pseudomanažmentu sú “minimálne požiadavky na individuálny výkon tvorivého zamestnanca” a jeho analogická aplikácia na doktorandov v podobe ich “minimálneho publikačného výkonu”. Patrí k podstate neoliberálnej kapitalistic...
More

Kto akredituje a kto platí

Jozef Hvorecký Je ťažké komplexne posúdiť kritériá zverejnené Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ), nakoľko sú vytrhnuté z kontextu. Ak sa vám zdá, že ste túto vetu už čítali, nemýlite sa. Rovnakou vetou som začal predchádzajúci blog. Preto sa obávam, že aj budúce blogy sa začnú zhodne. Vidím totiž ďalší – a zrejme nie posledný - problém, na ktorý asi nikto vopred nemyslel. Asi preto, že ani SAAVŠ sa nevyhla chybe, typickej pre začínajúce organizácie. Už na prvej pred...
More

Stále ďalej od progresívnych univerzitných prúdov

Jozef Hvorecký Európska únia nedávno vypísala výzvu na grantové projekty na tému Európska univerzita. Cieľom bolo vytvoriť projekty posilňujúce väzby medzi vysokými školami rôznych krajín, zintenzívniť previazanosť pracovísk, učiteľov a študentov a posilniť inovatívne prístupy vo vzdelávaní. Každá úspešná skupina získala grant vo výške 5 miliónov eur. Celkovo uspelo 17 skupín, zahŕňajúcich 114 inštitúcii z 24 štátov EÚ. Pri porovnaní počtu členských štátov – stále sa ráta 28 – vás možno po...
More

Kvalita bez etiky a vzťahu k študentom?

Jozef Hvorecký Roky som zápasil s akreditačnou komisiou o to, aby sa posudzovanie kvality vysokých škôl nezužovalo na ich publikačnú činnosť. Vysvetľoval som, že podstatný je vzťah učiteľov k študentom a etika všetkých činností, keďže sa s nimi študenti stretávajú oveľa častejšie ako s ich publikáciami. Lenže práve toto sa v kritériách akreditácie nikdy neobjavilo. S napätím preto očakávam, ako bude vysoké školy hodnotiť novovytvorená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Prv...
More

Politika a vzdelanie

Emil Višňovský Sféra politiky a jej aktéri — profesionálni politici — sú pod obrovskými tlakmi. Ani nie tak zo strany občanov a voličov, ako zo strany “siedmej veľmoci” — médií (popri ďalších tlakoch, ktoré na politikov za oponou verejnosti nesporne vyvíjajú ich sponzori a oligarchovia). Tieto verejné mediálne tlaky “miešajú karty” a v dnešnej informačnej spoločnosti majú obrovský vplyv, ktorýnikto — ani politici sami — nemôžu brať na ľahkú váhu. Média, nech už artikulujú akékoľvek ...
More

Živé univerzity žijú

Členovia iniciatívy Za živé univerzity, ktorá bola založená k 17. novembru 2015, si pred nedávnom pripomenuli 3. výročie svojej existencie a pôsobenia. Pri tejto príležitosti konštatovali 3 zásadné skutočnosti: Iniciatíva po svojom založení vyvolala ohlas tak v akademickom svete, ako aj v médiách a verejnosti, Iniciatíva sa podieľala na predkladaní viacerých návrhov, z ktorých najvýznamnejšia bola priama účasť na tvorbe koncepčného s strategického dokumentu Učiace sa Slovensko, Inicia...
More

Ľahko sa povie: odobrať titul

Jozef Hvorecký Spomeňte si, koľko spôsobov podvádzania ste zažili na základnej škole: opisovanie, našepkávanie, falošné ospravedlnenky, atď. Pozná ich aj ten, kto sa ich nikdy nedopustil. Teraz si predstavte vysokú školu, s oveľa väčšou variabilitou študijných programov a pracovných pozícií. Zistíte, že aj foriem podvádzania je zrejme oveľa viac. Niektoré vám ani neprídu na um – kým podvodníkom áno. Vezmime si modelovú situáciu. Na istej vysokej škole sa uchádza o profesúru docent X. P...
More

Návody na podvody

Jozef Hvorecký Pražská Karlova Univerzita po prvý raz v histórii odobrala titul absolventovi, ktorý do svojej diplomovej práce skopíroval rozsiahle časti z iných prác. Podarilo sa to vďaka nedávnej novele zákona, ktorá tento postih dovoľuje. Je dôležité uvedomiť si rozdiel v kvalite prístupu voči SR napríklad v kontexte nekonečných diskusií o Dankovej rigoróznej práci. Keby sa nakoniec predsa len prišlo na to, že ide o plagiát alebo prácu vytvorenú na zákazku, či o veľmi slabé dielo, samotný ...
More