Kto sme a čo chceme

Iniciatíva ZA ŽIVÉ UNIVERZITY je nezávislá akademická iniciatíva zameraná na hľadanie a navrhovanie ciest k premene akademického prostredia a akademickej kultúry na Slovensku tak, aby vysoké školy boli tvorivým prostredím pre vzdelávanie a akademickú prácu. Ich dlhodobo pozitívne výsledky umožnia našim školám zaujať dôstojné miesto medzi medzinárodnými akademickými inštitúciami a obnoviť pôvodnú funkciu vzdelávania ako brány vedúcej človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému.

Súčasná kríza vzdelávania naznačuje, že akademický a univerzitný život na Slovensku si vyžaduje jasné pomenovanie problémov, inteligentné nástroje ich riešení a prepracovanú dlhodobú koncepciu rozvoja. Cieľom iniciatívy je preto analyzovať kľúčové problémy vysokoškolského systému a navrhovať riešenia v rozhodujúcich oblastiach, ako sú financovanie, systém riadenia a koncepcia rozvoja. Počas analýz, ako aj pri tvorbe návrhov a odporúčaní chceme diskutovať nielen s  akademickou obcou, ale aj s verejnosťou. Výsledky budeme zverejňovať a poskytneme ich príslušným riadiacim subjektom.

Sme proti stojatým vodám a marazmu, sme ZA ŽIVÉ UNIVERZITY!