Kontakt

Tešíme sa na odozvu jednotlivcov a organizácií, ktorí by se chceli pripojiť k Iniciatíve ZA ŽIVÉ UNIVERZITY a zároveň pozývame k spolupráci:

  • odborníkov, ktorí by sa vďaka podobnej orientácii chceli stať podporovateľmi alebo členmi našej iniciatívy a dokázali by svojimi znalosťami prispieť k budovaniu informačnej základne potrebnej k uskutočnení vízie predstavenej na tejto stránke;
  • verejne činné osobnosti schopné na spoločenskej úrovni podporovať a propagovať našu snahu;
  • študentov so záujmom o prácu pre iniciatívu alebo o písanie bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej práce, ktorej obsah súvisí s Iniciatívou ZA ŽIVÉ UNIVERZITY;
  • spriaznené organizácie zaujímajúce sa o spojenie síl pri realizácii jednotlivých krokov a projektov.

KONTAKT

info@ziveuniverzity.sk