Podpora

Najjednoduchšou podporou našej iniciatívy, ktorá Vás nič nestojí, je venovať nám 2 % zo svojich daní. Chceme:

  • aby slovenské univerzity boli viac ako zdrojmi odborných faktov, o ktorých sa nerozmýšľa a o ktorých sa nesmie diskutovať s prednášajúcimi,
  • aby sa maturanti nemuseli rozhodovať, ktoré zahraničnú školu si vyberú, lebo naše im nedávajú záruku tvorivého zážitku,
  • aby čas strávený na vysokej škole ponúkol mladým ľuďom radosť z ich intelektuálneho a osobnostného rastu,
  • aby mladí vysokoškolskí učitelia neodchádzali natrvalo do cudziny, lebo na Slovensku sa obávajú o svoju životnú úroveň,
  • aby vysoké školy neboli iba pritakávačmi vládnucej politiky, ale jej rešpektovanými partnermi a – ak treba – aj jej oponentmi.

Celú našu činnosť financujeme  z vlastného vrecka. Ak ste našli medzi týmito cieľmi taký, na ktorom Vám záleží, prispejte na naše aktivity – bude ich môcť byť viac.

 

Ak ste fyzická osoba – živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XII. oddiel). Uveďte meno organizácie: Za živé univerzity, o.z. Právna forma: občianske združenie. IČO: 50270133. Sídlo: Porubského 1149/8 , 811 06 Bratislava. Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

Ak ste zamestnanec: Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba: V časti VI. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (našej alebo inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

Bankové údaje:

Organizácia: Za živé univerzity, o.z.

IBAN: SK40 1100 0000 0029 4102 4943

BIC: TATRSKBX

SID nemáme – nevyplňuje sa.

Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2% z dane sú na stránke www.rozhodni.sk