Stanoviská

 • Stanovisko k otvorenému listu vedcov z platformy Žijemvedu

  Platforma Žijemvedu na pôde Slovenskej akadémie vied dňa 22. decembra 2017 zorganizovala otvorenú konferenciu reflektujúcu dlhodobo sa zhoršujúci stav vedy a vzdelávania na Slovensku, na ktorej sa stretlo viac než sto slovenských vedcov a študentov pôsobiacich doma i v zahraničí. Diskusia v rámci stretnutia i následná verejná diskusia vyústila k pomenovaniu najpálčivejších problémov a k návrhu viacerých opatrení potrebných na zlepšenie kvality výskumu a systému vzdelávania na Slovensku. Výsledný Otvorený list adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky naša iniciatíva plne podporuje. Čítať ďalej →

 

 • Stanovisko k aktivitám Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU)

  Iniciatívu vysokoškolských učiteľov (IVU) vnímame ako spontánnu reakciu, nadväzujúcu na aktivity Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), ktorej sme už vyjadrili solidaritu. Chápeme kolegyne a kolegov z vysokých škôl, ktorí sa pripojili k vyjadreniu nespokojnosti s celkovou situáciou v oblasti školstva ako takého. S ich postojom sympatizujeme a považujeme ho za plne oprávnený. Učiteľský stav ako celok v mnohom čelí spoločným problémom, ktorými ani zďaleka nie sú len otázky financovania. Morálne právo je na našej strane. Čítať ďalej →

 

 • Univerzity a akadémia vied

  Všetky akademické inštitúcie vyrástli z jedného koreňa – Platónovej akadémie, ktorú grécky antický filozof založil na severnom okraji Atén asi v roku 387 pred. n. l. v olivovom háji, zasvätenom bohyni múdrosti Aténe. No Platónova škola vošla do dejín podľa mena mýtického hrdinu Akadéma, ktorému patrilo miesto, kde sa nachádzala. Vďaka platónskej tradícii sa každá „akadémia“ stala miestom i symbolom vzdelanosti a učenosti. Čítať ďalej →

 

 • Stanovisko k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU)

  Vyjadrujeme solidaritu s aktivitami ISU, ktoré vnímame ako plne opodstatnenú reakciu na dlhodobo dozrievajúce, no neriešené a prehliadané problémy v slovenskom školstve. Nejde pritom len o finančné požiadavky a materiálne podmienky, ktoré by umožnili učiteľom lepšie pracovať a dôstojne žiť, ale rovnako aj o ich spoločenské uznanie a ocenenie, a o morálne a duchovné hodnoty, ktorých by učitelia tradične mali byť nositeľmi a šíriteľmi. Čítať ďalej →

 

 • Nielen oživovať, ale aj ozdravovať

  (Ad: Treba slovenské univerzity oživovať?, SME, 21. 12. 2015)

  Profesor Štefan Toma sa v článku „Treba slovenské univerzity oživovať?“ (SME, 21. 12. 2015) podujal zaujať „zásadné“ stanovisko k Vyhláseniu našej iniciatívy. Nesúhlasí s návrhom, aby sa kriticky prehodnotil systém riadenia, financovania a akreditovania vysokých škôl. Podľa neho je až na pár detailov v poriadku. To si dnes asi nemyslí už ani minister školstva. Ešte v apríli 2012 K. Mičieta, J. Masarik a I. Hubač napísali v Pravde, že „situácia na slovenských vysokých školách a univerzitách je neutešená“” a nazvali ju „falošnou ilúziou vzdelanosti“. Za príčiny označili „pomýlenú filozofiu školstva a politický lobizmus“. Čítať ďalej →

 

 • Podpora Stanovisku FiF UK k návrhu metodiky rozpočtu

  Žijeme v technologickej a peňažnej kultúre. Jej primárnymi hodnotami sú technologický pokrok a finančný zisk. Súčasná spoločnosť čoraz viac vymieňa hodnoty ako zdravé životné prostredie, tvorivá komunikácia, estetický pôžitok z krásy, pokojné životné tempo a možnosť sústrediť sa na tvorivú prácu za číselné a ekonomické ukazovatele. Neveríme, že ku kvalite života, k ľudskému dobru prispievajú iba stroje, výrobky a čísla, že v nich je zmysel ľudského života a jadro spoločenského pokroku. Čítať ďalej →

 

 • Kritériá akreditácie treba vedieť vopred!

  (Ad: Fišera: Školy nemusia vopred poznať kritériá, Pravda, 29. 11. 2015)

  Zákon z roku 2002 nariadil akreditovať vysoké školy. Žiaľ, nijako nedefinoval samotné procesy a ich náplň. Cez novely a vyhlášky sme dospeli k ako-tak definovaným pravidlám. Tie však svojou nestabilitou a absenciou dlhodobej koncepcie vyvolávajú čoraz väčšie napätie v akademickej obci. Zdá sa, že po toľkých rokoch prišiel čas na systémovú zmenu. Je potrebné pokročiť ďalej. Už aj ministerstvo školstva pripúšťa možnosť akreditovať iba celé študijné odbory, a nie jednotlivé študijné programy. Riešiť parciálne otázky už ale nestačí. Čítať ďalej →