Stanovisko k aktivitám Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU)

Iniciatívu vysokoškolských učiteľov (IVU) vnímame ako spontánnu reakciu, nadväzujúcu na aktivity Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), ktorej sme už vyjadrili solidaritu. Chápeme kolegyne a kolegov z vysokých škôl, ktorí sa pripojili k vyjadreniu nespokojnosti s celkovou situáciou v oblasti školstva ako takého. S ich postojom sympatizujeme a považujeme ho za plne oprávnený. Učiteľský stav ako celok v mnohom čelí spoločným problémom, ktorými ani zďaleka nie sú len otázky financovania. Morálne právo je na našej strane.

Podporujeme ich, hoci štrajková aktivita nie je metódou práce našej iniciatívy, koncipovanej ako „think-tank“. Našou preferenciou je konštruktívna dlhodobá spoločná práca všetkých zainteresovaných na analýze a návrhoch riešení zásadných systémových problémov vysokého školstva, ktoré vnímame v kontexte celého vzdelávacieho systému.

Preto od začiatku vyzývame všetkých, ktorým záleží na stabilizácii a perspektíve nášho školstva, k spolupráci na vypracovaní dlhodobej vízie, koncepcie a konkrétnych návrhov systémových riešení, ako aj na ich implementácii do praxe.