Stanovisko k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU)

Vyjadrujeme solidaritu s aktivitami ISU, ktoré vnímame ako plne opodstatnenú reakciu na dlhodobo dozrievajúce, no neriešené a prehliadané problémy v slovenskom školstve. Nejde pritom len o finančné požiadavky a materiálne podmienky, ktoré by umožnili učiteľom lepšie pracovať a dôstojne žiť, ale rovnako aj o ich spoločenské uznanie a ocenenie, a o morálne a duchovné hodnoty, ktorých by učitelia tradične mali byť nositeľmi a šíriteľmi.

Aj keď naša iniciatíva je zameraná na koncepčne riešenie problémov vysokých škôl, je zrejmé, že systémové riešenia si vyžaduje školstvo na Slovensku ako celok a súvislosť medzi vysokým a regionálnym školstvom je takisto zrejmá. Zároveň si dovoľujeme vyjadriť obavy, že vzhľadom na kontext (predvolebné obdobie), v ktorom sa požiadavky ISU predkladajú, nebude možne nájsť dostatok vôle a pokoja na takéto riešenia. Očakávame však, že každá vláda, ktorá vzíde z nadchádzajúcich volieb, sa postaví k požiadavkám ISU vážne a pristúpi k zásadným a perspektívnym krokom. Rovnaký prístup budeme očakávať aj v oblasti vysokých škôl.