Podpora Stanovisku FiF UK k návrhu metodiky rozpočtu

Žijeme v technologickej a peňažnej kultúre. Jej primárnymi hodnotami sú technologický pokrok a finančný zisk. Súčasná spoločnosť čoraz viac vymieňa hodnoty ako zdravé životné prostredie, tvorivá komunikácia, estetický pôžitok z krásy, pokojné životné tempo a možnosť sústrediť sa na tvorivú prácu za číselné a ekonomické ukazovatele. Neveríme, že ku kvalite života, k ľudskému dobru prispievajú iba stroje, výrobky a čísla, že v nich je zmysel ľudského života a jadro spoločenského pokroku.

Cieľom humanitných vied je spoznávať a šíriť vnútorné hodnoty ducha, rozvíjať lásku k poznaniu a poznávaniu. Samozrejme, ani tieto ideály sa nedajú spoznávať bez adekvátneho finančného zabezpečenia. Ich štúdium a výskum musia byť tiež primerane dotované. Sme presvedčení, že všetko, čo vedie alebo môže viesť k „vysúšaniu“ spoločenských a humanitných vied na Slovensku, je proti záujmom Slovenska a jeho perspektívneho rozvoja.

Preto podporujeme Stanovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 (viď http://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozoficka-fakulta-uk/article/stanovisko-fif-uk-k-navrhu-metodiky-rozpoctu/)

 

Iniciatíva Za živé univerzity