Platforma Žijemvedu na pôde Slovenskej akadémie vied dňa 22. decembra 2017 zorganizovala otvorenú konferenciu reflektujúcu dlhodobo sa zhoršujúci stav vedy a vzdelávania na Slovensku, na ktorej sa stretlo viac než sto slovenských vedcov a študentov pôsobiacich doma i v zahraničí. Diskusia v rámci stretnutia i následná verejná diskusia vyústila k pomenovaniu najpálčivejších problémov a k návrhu viacerých opatrení potrebných na zlepšenie kvality výskumu a systému vzdelávania na Slovensku. Výsledný Otvorený list adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky naša iniciatíva plne podporuje. Vyzývame k jeho podpísaniu a šíreniu: https://zijemvedu.sk/otvoreny-list/.